Related Articles
தமிழ் ரசிகர்களை ஜெர்க்காக்கிய தெலுங்கு ரசிகர்கள்!
2.0 : சரித்திரம் திருத்தி எழுதப்பட்டது
Thalaivar's exclusive interview to India Today
டியர் ஹேட்டர்ஸ்.....Mehhh
2.0 விமர்சனம் - முரட்டு சிட்டி
பிற நடிகர்கள் படங்களை ரஜினியின் படங்களுடன் ஒப்பிட முடியாது - அயர்லாந்து சினிமா விநியோகஸ்தர்
Superstar on 2.0 : The film will be pride of Indian cinema
2.O விற்கு ப்ரோமோஷன் இல்லையா?
கஜா புயல் - 50 லட்சம் மதிப்பிலான நிவாரண பொருட்கள் - களப்பணியில் ரஜினி மக்கள் மன்றம்
4K version of Rajinikanth's 1995 superhit 'Muthu' to release in Japan

Year Category : Rajini News
2020 2010
2019 2009
2018 2008
2017 2007
2016 2006
2015 2005
2014 2004
2023 2013 2003
2022 2012 2002
2021 2011 2001

  Join Us

Article
Happy RAJINIKANTH to Birthday
(Monday, 10th December 2018)

            "Happy RAJINIKANTH to Birthday"

Yeah !!! you read that right !! Don't try to showcase your grammatical knowledge for the above words. Coz when it comes to our Thalaivar, nothing fits into a frame !!!

If you are reading this, then either you are a Thalaivar fan or definitely you should have come across at least one freaking Rajinikanth fan like me !!!

Those in the second category would have always wondered why this old, black, bald man who doesn't even maintain a 'stature' in public meetings get this much love and affection !!!

Yes, Rajinikanth never fits into a Frame !! Since calling him as Rajinikanth is a 'SIN' according to his fans, he will be mentioned as "THALAIVAR" (as we call him) in the article.

Assume you are watching a guy sleeping on a platform, who left his bus conductor job which was the only source of income for him

If u have said him that few years down the line you will get a chance to come on big screen for a few minutes, will become a character artist, then Villain, Hero, Star, Super Star, Demi God, Icon, Legend, THALAIVAR and Finally you will decide the Chief Minister of Tamil Nadu, Politics will revolve around you, you will get the second highest Civilian Award '"Padma Vibooshan", and the Asia's Highest budget movie will be from you..... Oh man !!! give some space to Breathe !!

On hearing this the man on Platform would have simply said you as a fool and would have said that all he needs is an assurance that he will get next day food !!

But what to do.... Thalaivar never ever Fits in a Frame !!!

But , But, Why such Craze on him ?

Rather than craze, love and affection would be the right word. When your Dad / Mom/ Brother /Sister achieves something we will shout in joy. Does that come under craze ??

He is one among our family. No other actor will address his fans the way he does. He always starts his speech with this sentence " To my God, the people of Tamil Nadu, who gave me life" !!

When a hero treats his fans as GOD, what's wrong in celebrating our Demi God ??

But why are we Loving this man !!

Doesn't matter whether we or rich/poor, doesn't matter whether you are a Doctor or an Engineer r an Uneducated, this man makes you to hug everyone apart from Caste, Creed, Religion and Sex and dance in his First Day First Show. The equality which is preached since independence works here like a magic...

The moment when the Blue dotted lines showing the word "S-U-P-E-R S-T-A-R" appears on the screen and the magical word "R-A-J-N-I" flows into your eyes , every fan literally forgets his sorrow, worry, pain and grief and just forgets this world and Shouts "Thalaivaa' (Actually we shout as "Thalaivaaaaaaa") What else a fan needs when his hero makes him to forget the world just for his Title card !!

Whether to start it with his style, speech, charisma, acting skills, cigarette flipping style, coolers style ... oh no wait !! am I a fan just coz of  his screen mass ??

No , definitely not. Rajinikanth is celebrated more for being Shivaji Rao than for being Rajinikanth..

Show me an actor who can face public without makeup, wig, with a normal Pant Shirt and normal pair of Slippers, coming out with a white bald head ... Oh no !! will anyone believe this attire for the person who is the Hero of Asia's Highest Budget Movie. Who will ever think that Asia's Second highest paid actor only after Jackie Chan will behave just like a boy next door !!

Yes, Thalaivar never fits in a Frame !!!

Not just his Simplicity, you can't find a speech where he fails to advice his fans as a father, motivate them as a brother, boost up like a mother. How can you skip loving this man !!

When there are actors who completely occupy the advertisement slots, there is Rajinikanth who didn't accept BMW proposal of nearly 200 Crores in 2007 !!!

My Goodness !! This man Never Fits in a Frame !!

There is a Punch dialogue of him in which he says "My way is an Unique Way", yes he has acted in 3 advertisements, and all of them are for free of costs for social causes like Eye donation and Polio awareness !!

Just like Communism and Socialism his fans are united under one word "Rajinism"

There is no book which defines Rajinism , indeed the famous controversy director Ram Gopal varma once said that even the top Psychiatrists will fail in answering how do we like him..

I will try to put in a Simpler manner....

An American Poet namely "Gertrude Stein" tried to explain the beauty of Rose in a poem. He tried a lot of words but couldn't match the beauty of rose and finally wrote 'A Rose is A Rose is A Rose'.

He said that the beauty of Rose can't be explained in words, rather the word "Rose" only can fully describe its beauty...

Similarly, when this man never fits in frame, where can I find words to describe the love on him ?

So, to make it simple...

Y I LOVE RAJINI because....... He is RAJINI.

As Simple as that !!! "

Happy Birthday Thalaivaaaa"

- Vignesh Selvaraj

 


 
3 Comment(s)Views: 665

Sasikumar ,Trichy
Wednesday, 12th December 2018 at 03:22:32

Nice birthday tribute to our Thalaivar...
Ammu Chennai,Chennai
Tuesday, 11th December 2018 at 19:15:06

Yes talivar will not fit in a frame ...super fentastic article
Jeya pandian P,INDIA
Monday, 10th December 2018 at 10:52:25

A thoroughly enjoyable ARTICLE on RAJINIKANT- a magician in deed👍👍👍JEYA

 
Website maintained by rajinifans creative team

© All Rights Reserved - www.rajinifans.com

Disclaimer Information