Related Articles
Actress Saritha Speaks about Superstar Rajinikanth
Sivaji Vs Dasavatharam ... Box Office Analysis
யார் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார்? - மதன் நச்!
தலைவர் ரஜினியை கடவுள் என்றே அழைத்து மகிழ்கிறார்கள்!
ரஜினி ஒரு தனி நடிகரல்ல... ஒன்மேன் இண்டஸ்ட்ரி!
Why Muthu didn t celebrate Silver Jubilee?
இது ஒரு மிக அரிய புகைப்படம்...
இணையத் தமிழ் மென்பொருளறிஞர்
எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என்று தலைவர் செயல்பட மாட்டார்!
ரஜினி ஒரு வகையில் எனக்கு தெய்வம்தான்

Year Category : Rajini News
2020 2010
2019 2009
2018 2008
2017 2007
2016 2006
2015 2005
2014 2004
2013 2003
2022 2012 2002
2021 2011 2001

  Join UsSubscription

 Subscribe in a reader

Article
A moment to think
(Tuesday, 23rd September 2008)

A moment to think

 

A few words to all fans who wait with bated breath for October to come, for what Thalaivar would decide and for all the Himalayan expectations that goes along with it…

 

It is indeed true that most of the fans want Thalaivar to enter politics and give a clean government to TN. I make a humble request to all the people who are most favored to hold key positions in the event of our Thalaivar entering politics. You would have all done so much of welfare activities. Such activities make us really feel proud.

 

At this juncture, we need to think clearly for a moment. If it was only our Thalaivar who could have made a difference, then he would have taken the plunge long back. Thalaivar would have also achieved so much..

 

But, this is a feat which a single man could never ever achieve. Thalaivar knows this well. All of you know this; we don’t need to tell you. To implement and achieve what Thalaivar wishes would at-least take thousand hardworking selfless people with Him.

 

There would be crores of fans who would be ready to even give their life for Thalaivar. Trust me, such people are there. But just having them would not help or facilitate Thalaivar to take a socio political plunge.

 

If we need to stand alongside Thalaivar, the need of the hour is selfless social consciousness and advanced futuristic non conservative thinking. We need to think about our roles and responsibilities in this society and how we could contribute to transform our society as per the current needs and the ever changing world around us. We need to have ideas and thoughts that could break the current political tradition and shape the politics for the future.

 

Let us all take a moment to self analyze ourselves. How many of us declare and pay proper income tax. Those who are employed for monthly wages have their employers to do this task for them. Let’s keep them aside for this alone…

 

Among those who are self employed, how many declare and pay proper income tax? If most of them pay, then we need to feel really proud and happy.

 

To explain the social ills of black money, our Thalaivar treated us with a wonderful movie ‘Sivaji’. If we don’t pay proper IT, then it definitely means that either we don’t work hard or we don’t have ability to make clean money or we are not truthful to our consciousness. If we are like this, then we could not contribute anything constructive for this society.

 

I am not blaming all our fellow fans. There are thousands of fans who have come up by sheer means of hard work and would have even made our Thalaivar feel proud. But I only want to blame fans who want Thalaivar to take the political plunge and bear the burden all by himself, while they roam around freely with no responsibility or social awareness.

 

Thalaivar has been preaching fans to take care of themselves and their families for the past 20 years. Our Thalaivar tells this from his heart. We know that. A true Thalaivar fan would have listened to and followed what was said. There is no doubt about it.

 

Paying IT is not the only thing that I talk about here. You could question me that if just by paying proper IT could a person be really get responsible? Absolutely valid… Paying IT properly would never mean that someone is responsible and socially aware. But in today’s corrupt world, paying IT is the least that someone could do to ensure that he contributes something for this society. If someone is not even able to do the least of things, how could he do anything else?

 

So how can such people be helpful for Thalaivar? We expect Thalaivar to bring about never seen before changes to TN politics. We place a lot of our expectations on Thalaivar shoulders. But are we really going to strengthen Thalaivar?

 

(Yes we can, if we constructively contribute to the society.)

 

Even if Thalaivar announces his political plunge, he would go about the same in a slow and steady manner. He might not even start our political party in a hurry. All of the fan club leaders and members, please self analyze yourselves before the same. This is like a last chance we have to correct ourselves. Let us do it now. Now is the time to change. Let us use this opportunity. Thalaivar would stand with us. Even time, fate and destiny is with us.

 

With Love, Thinakar
Translated by Sriram Murali


 
23 Comment(s)Views: 501

12Next Page
Next
Kamalakannan,India, Chennai
Saturday, 27th September 2008 at 23:58:14

Excellent, Everyone should have this in mind and act accordingly. Nice kind of article at the right time. Thanks a lot Dinakar for posting this.
Selva,Los Angeles, USA
Thursday, 25th September 2008 at 11:02:40

Good article Dinakar...I think that should be a very basic criteria...If at all our thalaivar enters politics I am sure he would enter with sound principles...He should not be like Chiranjeevi who is not clear on what he is going to achieve and how he is going to achieve. Vijayakanth also talks a lot of what he is going to achieve but he does not have any plans of how to achieve... I do have some ideas which i would like to share. How do i post an article to the site?

Thanks

Selva

Manoharan,India/Tirupur
Thursday, 25th September 2008 at 01:56:34

U r right. I m already paying over a Lakh as IT. First we all should be morally true to us and others. Then only we can think about doing service to others. Rajini is like that only. Nothing wrong in following these type of qualities instead of pulling him up to join Politics. I M SURE RAJINI WILL SHOW A UNIQUE WAY TO SERVE PEOPLE APART FROM THE POLITICS.
Raj T,USA
Wednesday, 24th September 2008 at 16:31:26

Dont know how many of us know.

Soundarya:

1. A graduate in corporate laws
2. A fantastic Entrepreneur
3. Running a company Ocher and employed about 500 qualified people ( Tamilians!!)

Aiswarya:
1. A very good Barathanatyam dancer.
2. married to a Tamilian.


As we all know it is Rajini's success as an Actor, as an Individual, As a father, His respect for sr. Artists, His fans following, well wishers... all these you can imagine how much heart burn it might have created for the pathetic loosers... so its not something new or strange! lets laugh or smile in Rajini Style!!!

Out of many good things that we can take from Rajini, the most important things are his Positive attitude!, Patience, Forgiving attitude! and addresing the root cause without any hestitation. Just Fantastic personality on and off the screen!

Bhargavan,US
Wednesday, 24th September 2008 at 11:10:42

Dinakar,
I appreciate your sincere adivce to all superstar fans. At the same time I think your statement is also making a false propaganda that Superstar is going to make an announcement about his polictical stand in October. Nobody knows what he is going to say in October. Statement like your's is only going to increase false hope of superstar fans - which is not good for super star, fans and the general public.

vadivel,India/Tirupur
Wednesday, 24th September 2008 at 10:52:12

Excellent Thought Keep it up Dinakar.
Sherfrose,US
Wednesday, 24th September 2008 at 07:22:15

Superb Article. Everyone should have this in mind and act accordingly. Nice kind of article at the right time. Thanks a lot Dinakar for posting this.

madhavan,india
Wednesday, 24th September 2008 at 07:19:06

Great article mr dinakar,i am very much proud to be thalivar fan!!!
vasi,malaysia
Wednesday, 24th September 2008 at 05:09:20

this is the last chance .

ethirparppu nalukku nal atigarikkiratu thinikar sir pls say some thing about talaivar okt meet i really cant do any judgement about the oktober meeting
someone say its just a normal meeting
someone says its a historical meeting

media said that talaivar wants to annouce his TV station
onnume puriyala.............

thinakar sir pls put your opinion about this pls

A.Manikandan,chennai
Wednesday, 24th September 2008 at 04:59:42

wow, what a fantastic article,realy we are apriciate Mr.Dinakar.Thank you sir.Each and every Rajini true fans should keep the above words in his mind.

A.Manikandan

Poova,Doha, Qatar
Wednesday, 24th September 2008 at 04:03:03

Thank you verymuch
Manikandan Bose,Chennai
Wednesday, 24th September 2008 at 02:38:53

Very nice thought.. I am starting now itself to prepare OUR GOD's arrival..
Vijay,Dubai
Wednesday, 24th September 2008 at 01:22:28

Excellent.
Responsibility starts from ourselves and then inside the house and then outside.
If "The Boss" has to make changes then he needs responsible person to take responsibilities.
Hope this article brings goes inside our mind.
The article above should reach all the Fans who donot have internet knowledge.

Wishes

Anonymous,
Tuesday, 23rd September 2008 at 23:59:03

Thanks Dinakar....

Why cant we start a forum, to find the common things like what kind of changes need to be done..?


For Example :

Problem :

Corruption is there is in all goverment offices and most of the people's affected are poor..
We will take the scenario of Birth Certificate / Another other Certificate

Solution :

To start with we need to do some awareness kind of things... We can put some information board in front of Govt Offices which should contains the following..

1) Whom should people meet for the Certificate's..
2) How much need to pay for the Certificate's in the counter..
3) If it is under urgent category, Whom should people meet for the Certificate's.. and How much need to pay for the Certificate's in the counter..
4) How long to get the Certificate's..?
5) If they not provided the Certificate during the timeline, Whom should they contact..?
6) If any people ask for more money, whom should they report ( Contact no of Vigilence or Our Volnters)

I dont it will work out... Definelty if we start this process corruption will get reduced..

We can start a seperate forum and get ideas from the people what are the general ( Whole society in TN and India ) and local ( problem i specific region ).. Most of our friends used to discuss lot of things like how to solve the problems in our state and country... But all are just talks.. I dont had any idea how to start on this and how to publish this... Thanks Dinakar... Your article makes me to start writing these...

R. Sivakumar,India, Latteri(Vellore)
Tuesday, 23rd September 2008 at 23:40:52


My Dear Dinakar

Simply Superb... Fantastic… I have read so many article in our thalaivar fan web site, I never felt to write to comments. This article impressed me a lot, because objective of this article is ‘first correct our self than come for social attitude’.

Simply say… What to Say…

Dear friends we should do this.

Thanks is not a rightword....

Good Thought.
With Love
R. Siவா

sundar,bangalore
Tuesday, 23rd September 2008 at 22:43:44

Thank you sir.This is a fantastic article.Each and every thalaivar true fan should keep the above words in his mind.

Truth(rajini sir) always triumphs.

alagan.rajkumar,india madurai
Tuesday, 23rd September 2008 at 21:41:51

THALAIVAR ORU SAMUGA SEVAI AMAIPPU THPDANKATTUM.POLITICS IPPA VENDAM.DHIRAVIDA KATCHI KARRARKALUDAN SUTRUM ORU SILA MANDRA THALAIVARKAL MINISTERS AAKAVA?
m.mariappan,india/tuticorin
Tuesday, 23rd September 2008 at 21:18:56

Dear dinakar

Now We are learing about yoga and meditaion regular prayer and obey to parents and important matter to good friendship and hard work and sincerity all regualted in our life only by thalaivar advice.
we got more benefits from yogo after we learned.
we are working in pvt company and getting salary with all proper deduction.

we are always living everything for thalivar.
we can't live thalaivar for anything.

After your advice we can change and ready for
thalaivar.

Real rajini sir fans not expecting anything from our thalaivar as like him.

Thank You for your advice

Kanthi,India/chennai
Tuesday, 23rd September 2008 at 20:56:03

Dear Dinakar,

What you said absolutely correct.We cannot use thalivar as a trumph card for earning money in politics.Rather than we have to stand by his side to develop our country first and our state.If if we enter politics there should be some good people to help us.We should identify this good people and bring them under our belt.Tough party laws and professional people should there with thalivar.Instead half bakked politicans will spoil the entire suitiuation.So we should start identifying good people.

Bharatha priyan,
Tuesday, 23rd September 2008 at 20:28:54

Well said.The last chance is not only for us but also for our nation . I believe our thalaivar that much.
12Next Page
Next

 
Website maintained by rajinifans creative team

© All Rights Reserved - www.rajinifans.com

Disclaimer Information