Related Articles
நீங்கள் எதிர் பார்க்கும் முடிவை அவர் எடுத்து விட முடியாது
அவருக்கு யாரும் கெடு விதிக்க முடியாது!
Put a full stop to the Tamasha
நன்றி தலைவா!
ரஜினி அரசியலில் என்ன சாதிக்க முடியும்?
அரசியல் நிலைப்பாடு: தலைவரின் தெளிவான அறிக்கை!
Enthiran New Stills from Goa Shooting
ரஜினியை அரசியலுக்கு அழைப்பது சுரண்டிப் பிழைக்கவா?
Good turn out for Bangalore Rajini fans meeting
எத்தனை பேர் ரஜினிக்கு ஆதரவுக் கரம் நீட்டுவார்கள்?

Year Category : Rajini News
2020 2010
2019 2009
2018 2008
2017 2007
2016 2006
2015 2005
2014 2004
2013 2003
2022 2012 2002
2021 2011 2001

  Join UsSubscription

 Subscribe in a reader

Article
Rajini s Declaration and People s Opinion
(Saturday, 18th October 2008)

The word Rajini makes news everywhere, such a magical power it has.

 

By saying that it is not the time for politics, Rajini has indirectly conveyed that he now wants to concentrate on 'Robot' and look into other things later.

 

Instead of elaborating on his already clear declaration, I would like to convey just what public feel about his declaration here.

 

S. Thirunavukarasu (M.P) :

 

I invited Rajini to politics to make politics a better place, he too knows about it. As I said earlier it is he who has to decide when to enter politics. We still have time. Lets wait and watch.

 

Cho S Ramasamy :

 

Rajini's declaration is not to say that he is not going to enter politics, but to condemn people who misuse his name.

 

If a party is started on Rajini's name, then it is he who has to announce about it, not anybody.  If he allows anybody and everybody to use his name then he will also have to be responsible for others wrong doing. So I think this declaration is just to prevent this misuse and to avoid confusion among his fans.

 

Actor Sharth Kumar :

 

What should I say about this. He is very clear in it. It seems only his fans are getting confused. He has clearly mentioned his stand on politics.

 

Thankar Bachaan (Director) :

 

First of all its not right to compel a person. If someone wants to serve people they could do it from any position not necessarily have to be a politician.

 

There are already some good politicians who are dissappointed for not getting enough support. When those people are there why are you all torchering him by pulling him into politics. Leave alone politics I like him very much as an actor. I promise that I am yet to see a good movie like 'Annamalai'.

 

George ( Mechanic, Valluvar Kottam Road) :

 

I lost the hope on him. But I would say he is a good person, it seems, he is worried that he will have to curse other politicians if he enters into politics.

 

Thamarai ( Tailoring Art Expert, Triplicane) :

 

I don't know for how long he is going to confuse people on his political stand. Its better he says it once for all that he would never come to politics rather than giving hope to his fans.


- Vinojasan

Translated by : Balasenthil


 
8 Comment(s)Views: 348

kanthi mathi nathan,india,chennai
Tuesday, 21st October 2008 at 20:37:25

Dear All,

First we have to be clear in our views and vision.I think the statement frm thalivar is still confusing.When i was in Trichy last week there was atricle in JV OR Nakeeran. Bascially i am not aware of credidbility of the atricle.i tnat article soundaraya gas instrcuted thalivar to come dwn and meet his fans.Which was really a good move.Thalivazr was the person who brought anxiety in each and every fans by giving political message in his movie and suddenly he is not coming forward.First thalivar has to meet the entire office bearer and convince them to be quiet.I hope we have to sack Mr.Sathyanaryanan for his inefficiency.He has not taken views clearly to thalivar which shows he is unfit.This article will be like a bullet in each every one heart but it is true.Time has come dwn to chew the bullet rather than passing the buck to others.

karthik,kumbakonam
Monday, 20th October 2008 at 06:53:26

our talaivar alwaya take correct decision only.now he is busy in robo sure he will start a party after two years.talaivar rocks.dont believe in rumors abt our talaivar please in magazines like kumudam and vikatan.
nizam,bahrain
Monday, 20th October 2008 at 03:09:55

As far as the current politicians are concerned politics means power,power means bussiness.The so called politicians doing bussiness in the name of politics by manipulating people especially poor people.That is why,all like minded people willing rajni`s entry into politics.He can do good for the people.
Boss Rasigan,Pennsylvania, U.S.A
Sunday, 19th October 2008 at 23:19:11

Did any one see Bharathiraja's interview in Indiaglitz when flagging the train for Rameshwaram protest? He indicated that whoever came to Tamilnadu for food, and ate and grown in Tamilnadu for food should join in the protest else they should be diferentiated. Why is this so? Is he again to pull our thalaivar in to problems? He hasn't learnt a lesson still. Hello Bharathi? Do you remember the hunger strike by thalaivar? Want him to repeat some thing like that? Better mind your words and own business.
Rajesh j,India/Chennai
Sunday, 19th October 2008 at 08:47:35

I humbly request our moderators not to give any importance to fellow like Sarath Kumar comments in future. We all know how he jealous about our SS.

Thanks
Rajesh J

darshan,
Sunday, 19th October 2008 at 03:20:16

whatt even rajni sir does we fans always accept but ya if rajni sir comes in he is the next cm that is for sure
Anonymous,
Sunday, 19th October 2008 at 03:18:29

whenever talaivar comes.......we will stand along with him.......sarathkumar wants rajni not to enter politics as he will lose his image
K JAYAKUMAR,INIDA CHENNAI
Saturday, 18th October 2008 at 22:57:25

Dont worry Guys surely he will come to politics but this is not correct time. a time has to come for everything for marriage for promotion for career like that surely time will come.varum varai kathiru

 
Website maintained by rajinifans creative team

© All Rights Reserved - www.rajinifans.com

Disclaimer Information