ο»Ώ Rajinifans.com - Superstar Rajinikanth E-Fans Association

  Join UsSubscription

 Subscribe in a reader

Ringtones / Polyphonic Tunes

Polyphonic Mobile Tunes (Midi File)

You can download the below polyphonic Rajini Tamil Ringtones either directly from your mobile through GPRS or WAP connection by using the appropriate url of each individual song or download this tones to your PC and move the file to your mobile through bluetooth or wire connection.

Adutha Varisu – Aasai Nooruvagai

Adutha Varisu - Asai Nooruvagai (Intro Music)

Anbulla Rajinikanth – Kadavul Ullame

Bhuvana Oru Kelvikuri - Vizhiyele

Chandramukhi - Devuda

Chandramukhi - Kokku Para Para

Dharmadoorai – Masai Masam

Jhonny - Kaatre

Mannan – Amma Endru Azhaikatha

Murattu Kaalai – Entha Poovilum

Padaiyappa – Kikku Eruthe

Padaiyappa - Kikku Eruthe (Mid Music)

Padaiyappa – Vazhkayil Aayiram

Priya – Akkarai Seemai

Priya – En Uyir Neethane

Priya – Hey Padal Ondru

Rajathi Raja - Meenamma

Thalapathy - Yamunai

Thalapthy - Kattukuyilu

Thanikaatu Raja – Santhana Kaatre

Valli – Ennule Ennule

Veera – Konji Konji

Typical Ringtones for Nokia Phones

Adutha Varisu – Aasai Nooruvagai – [Tempo 140]
4e1 8- 8- 8d1 8- 8e1 8- 8d1 8e1 8f1 8- 4e1 8- 8- 8d1 8- 8e1 8- 8d1 8e1 8f1 8- 4e1 8e1 8- 8f1 8- 4e1 8- 4e1 8- 8d1 8- 8e1 8- 8f1 8- 4e1 8- 4e1

Annamalai – [Tempo – 225]
8e2 4- 8g1 8a1 8#a1 8b1 8- 8e2 4- 8e2 4- 8g1 8a1 8#a1 8b1 8- 8e2 4- 8e2 4- 8g1 8a1 8#a1 8b1 8- 8e2 4- 8c2 8- 2c2 8d2 8- 2d2 8c2 8- 2c2 8d2 8- 2d2 8e2 4- 8g1 8a1 8#a1 8b1 8- 8e2 4- 8e2 4-

Baba – Dippu Dippu – [Tempo:200]
8#a1, 8c2, 8c2, 8#c2, 8#c2, 8#c2, 8#c2, 8c2, 8#a1, 8c2, 8c2, 8c2, 8c2, 8#c2, 8c2, 8#c2, 8#a1, 8c2, 8c2, 8#c2, 8#c2, 8#c2, 8#c2, 8c2, 8#a1, 8c2, 8c2, 8c2, 8c2, 16#c2, 16c2, 8#a1

Easy Composer Format:
6#81*11#1#1#1#16**#1*1111#11#6#**1*11#1#1#1#16**#1*11118#169#**

Baba – Maya  Maya – [Tempo:225]  
4#g1 4#g1 4#a1 4b1 4#a1 4#g1 4.#g1 4.#f1 4#a14#d1 4#f1 4#g1 4#g1 4#a1 4b1 4#a1 4#g1 4.#g1 4.#f1 4#a1 4- 4#d2 4#f2 4#g2 4#g2 4- 4#g2 4#g2 4- 4#g2 4#g2 4#f2 4#a2 4#d2 4#f2 4#g2 4#g2 4- 4#g2 4#g2 4- 4#g2 4#f2 4f2 4#d2

Dharmathin Thalaivan - Muthamizh Kaviye Varugha-[Tempo:200] 8.g2 4- 4.d2 4#d2 32- 4.c2 8.g1 4- 4cc2 8.g2 4- 4.d2 4#d2 32- 4.c2 4- 2- 8.c2 16- 32- 8c2 8c2 8b1 8c2 4d2 8c2 8d2 4.#d2 4- 8- 16- 8.c2 16- 32- 8c2 8c2 8b1 8c2 4d2 8c2 8d2 4.#d2    

Ejamann - Alapol Velapol - [Tempo 125]8g2 16g2 16- 4g2 8g2 16g2 16- 4g2 8.g2 8g2 16- 4g2 8g2 4g2 8g2 8a2 8g2 8f2 8e2 8d2 8e2 8f2 4a2 4g2 2- 8g2 16g2 16- 4g2 8g2 16g2 16- 4g2 8.g2 8g2 16- 4g2 8g2 4g2 8g2 8a2 8g2 8f2 8e2 8d2 8e2 8f2 4a2 4g2 

Mannan - Amma Endrazhaikadha - [Tempo - 140]4b1 32- 4c2 8.c2 8b1 8.b1 4c2 8.c2 8b1 8.c2 4d2 8.e2 16.e2 16.g2 16.#f2 16.e2 16.d2 16.e2 8.c2 8b1 8.b1 4c2 8.c2 8b1 8.b1 4c2 8.d2 16.g2 8.#f2 4d2 8.c2 8.c2   

Mappillai - Ennadhaan Sugamo - [Tempo: 180]  8b2 8c3 8b2 8c3 8b2 8c3 8b2 8c3 8g2 4- 8- 8b2 8c3 8b2 8c3 8b2 8c3 8b2 8c3 8g2 4- 8- 8g2 8- 8b2 8- 8d3 8- 8g2 8- 8b2 8- 8d3 8- 8c3 8- 8b2 8- 8g2 8- 16f2 4#d2

Muthu - Oruvan Oruvan Muthalali – [Tempo:225]
4-, 4d2, 4d2, 4d2, 4e2, 4f2, 4e2, 2f2, 4d2, 4d2, 4d2, 4c2, 4d2, 4c2, 2a1, 4d3, 4d3, 8c3, 8b3, 4a3, 4d3, 4d3, 8c3, 8b3, 4a3, 4c3, 4c3, 4b3, 4a3, 8g2, 8a2, 8g2, 8f2, 8e2, 8d2, 4c2, 4d2, 8d2, 8d2, 4d2, 8d2, 8d2, 4d2, 8d2, 8d2, 4d2, 4c2, 1d2, 4-

Easy Format
2 * 2 2 3 4 3 4 9 2 8 2 2 1 2 1 6 * * 9 2 * * 8 2 1 8 7 6 9 2 2 1 8 7 6 9 1 1 7 6 5 * * 8 6 5 4 3 2 1 9 2 2 8 2 2 9 2 8 2 2 9 2 8 2 2 9 1 2

Muthu - Kuluvalile Muththu Vanthello – [Tempo:225]
4-, 4#a1, 4#a1, 4g1, 2#a1, 4#a1, 4g1, 4#a1, 4d2, 1c2, 8d2, 8c2, 8#a1, 8a1, 8g1, 8-, 4#a1, 4#a1, 4g1, 2#a1, 4#a1, 4g1, 4#a1, 4d2, 1c2, 8d2, 8c2, 8#a1, 8a1, 8g1,4-

Easy Format
6 # 6 # 5 6 9 # 6 8 # 5 6 # 2 * 1 9 9 2 8 8 8 1 6 * * # 6 5 0 6 9 # 6 # 5 6 9 # 6 8 # 5 6 # 2 * 1 9 9 2 8 8 8 1 6 * * # 6 5

Netrikan - Ramanin Mohanam - [ Tempo 200] 4.b2  8a2 4g2 4.a2  8a2 2a2 4- 4.b2  8a2 4g2 4.d2  8d2 2d2 8- 4c2 4.d2  8#d2 4d2 4c2 4.d2  8#d2 4d2 4c2 4.d2  4#d2 8a2 16g2 2.a2  16.b2  16a2 16.g2  4- 8- 4g2 4a2 8c3 8d3 8c3 8a2 8d3 8c3 8.a2  8.g2  1g2 

Padayappa – Kikku Eruthey – [Tempo:225]
Standard Composer Format:
4a1 4d2 4a1 2d2 4a1 4a1 2g1 4#a1 4a1 2- 4a1 4d2 4a1 2d2 4a1 4a1 2g1 4#a1 4a1 2- 4a1 4d2 4a1 2d2 4a1 4a1 2g1 4#a1 4a1 2- 4d2 4d2 4d2 4e2 4d2 4a1 4a1 2g1 4#a1 4a1

Easy Composer Format:
6, 2*, 6**, 29*, 68**, 6, 59, 68#, 6, 09, 6, 2*, 6**, 29*, 68**, 6, 59, 68#, 6, 09, 6, 2*, 6**, 29*, 68**, 6, 59, 68#, 6, 09, 2*, 2, 2, 3, 2, 6**, 6, 59, 68#, 6

Padayappa – Sutri Sutri Vntheenga
4 #d1 8 #d1 8 #f1 4 #f1 4 #f1 4 #g1 4 #g1 4 #a1 8 #g1 8 #f1 4 #d1 8 #d1 8 #f1 4 #f1 4 #f1 4 #g1 4 #g1 4 #a1 8 # g1 8 #f1 4- 4 #f1 8 #g1 8 #c2 4 #c2 8

Puthu Kavithai - Vellai Pura Onru – [Tempo:125]
4b1 8c2 8d1 8c1 8b1 8c2 8f1 8f1 8f1 4f1 4f1 4b1 8c2 8d1 8c1 8b1 8c2 8f1 8f1 8e1 2c1 4c1 4b1 8c2 8d1 8c1 8b1 8c2 8f1 8- 8f1 4f1 4f1 4f1 4b1 8c2 8d1 8c1 8b1 8c2 8f1 8f1 8e1 2c1 4c1 8b1 8c2 8b1 8c2 8b1

Thanikaatru Raja - Sandhana Kaatre - [Tempo - 140]2a2 32-2a2 4b2 4g2 4e2 4d2 2e2 2e2 32-4d2 4e2 8d2 4e2 8e2 8d2 8e2 8e2 8e2 8e2 8e2 4e2

Valli - Ennulle Ennulle - Prelude  - [Tempo - 180]4c1 4d1 4#d1 4- 4d1 4f1 4#d1 4- 4#d1 4d1 4#d1 4f1 4#d1 4d1 4#d1 4- 4g1 4g1 8#d1 8#d1 4#d1 4g1 8#g1 8#g1 8#g1 8f1 4- 8g1 8g1 4g1 8#d1 8#d1 8#d1 8#d1 4g1 8#g1 8#g1 8#g1 8f1 4- 8g1 8#g1 2g1 2- 2- 4- 4g1 2g1

To be continued... Please email us for more updates..

 

 

 

 

 
Website maintained by rajinifans creative team
Designed by Evince webwap tech

© All Rights Reserved - www.rajinifans.com

Disclaimer Information

MP3 music online

 
Thalaivar's Profile Cinema Closeup Fan's Corner Activities Fun Zone Miscellaneous Visitor's View