Related Articles
பிழைக்க ரஜினி ... பழிக்கவும் ரஜினியா? - இயக்குனர் அமீர்
நடிகர் சங்கத்தின் இரட்டை வேடம் குறித்து ரஜினி ரசிகர்கள் தங்கள் அதிருப்தி
Strong protests by Tamil film industry over the Hogenekkal issue
Interview with Dr. Gayathri Sreekanth ... author of The Name is Rajinikanth
Actor Raghuvaran passes away!
Kuselan Poojai & Kathanayakudu Movie Launch
The Name is Rajinikanth Biography Book Luanched
Rajnikanth paid tripute to Actress Sujatha
Rajinikanth wedding day: A heartwarming celebration!
Writer Sujatha Expired

Year Category : Rajini News
2020 2010
2019 2009
2018 2008
2017 2007
2016 2006
2015 2005
2014 2004
2023 2013 2003
2022 2012 2002
2021 2011 2001

  Join Us

Article
A clarification on Rajinifans.com Disclaimer
(Wednesday, 16th April 2008)

www.rajinifans.com என்பது  ரஜினி ரசிகர்களுக்காக ரஜினி ரசிகர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இணைய தளம். ரஜினிக்கோ அல்லது அவரது குடும்பத்தினருக்கோ எந்தவிதத்திலும் சம்பந்தமில்லை.

இணையதளத்தில் கொட்டிக்கிடக்கும் ரஜினி சம்பந்தப்பட்ட புகைப்படங்கள், வீடியோ, எம்பி3 போன்றவை ரஜினியாலோ அல்லது ரஜினியோடு சம்பந்தப்பட்டவர்களால் வழங்கப்பட்டவை அல்ல.

ரஜினி ரசிகர்களுக்கு ரஜினி சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கச் செய்யவேண்டும் என்கிற ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் செயல்பட்டு வருகிறோம். ரஜினியின் புகழை பரப்புவதோ அல்லது ரஜினியிடமிருந்து பாராட்டோ அல்லது இன்ன பிற உதவிகளை பெறுவதோ எஙகளுடைய நோக்கம் அல்ல.

எங்களது இணையத்தளத்தின் சார்பாக செய்யப்படும் அனைத்து உதவித் திட்டங்களுக்கான நிதியுதவிகளை எங்களது குழு நண்பர்களிடமிருந்தே பெற்றுச் செய்கிறோம். எந்தவொரு தனிநபரோ அல்லது நிறுவனமோ இதில் சம்பந்தப்பட்டதில்லை. ரஜினியிமிருந்தோ அல்லது அவரு குடும்பத்தாரிடமிருந்தோ எந்தவொரு நிதியுதவியும் நாங்கள் பெற்றதில்லை.

இந்த இணையத்தளத்தில் காணப்படும் வாசகங்களுக்கும் கருத்துக்களில் ரஜினி உடன்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. அவரது ஆலோசனையோ அல்லது மேற்பார்வையிலோ எங்களது நிர்வாகம் செயல்பட்டதில்லை. இந்த தளத்தில் வெளியாகும் கருத்துக்கள் அனைத்து ரஜினி ரசிகர்களின் சொந்தக் கருத்து தானே தவிர ரஜினியின் கருத்து அல்ல.

இந்த தளத்தில் வெளியாகும் செய்திகளை வைத்து ரஜினிக்கெதிராகவோ அல்லது அவரது மனது புண்படும்படியோ எந்தவித செய்தியும் வெளியாவதற்கும் அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது. எல்லாவிதமாக விளக்கங்களுக்கும் மின்னஞ்சல் முலம் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்டுகிறார்கள்.


Disclaimer - Full Version

http://rajinifans.com/others/disclaimer.php
 

This website www.rajinifans.com, is run by the Admin team of  www.rajinifans.com (Super Star Rajinikanth E-Fans Association) solely for the fans of  Mr. Rajini Kanth.

www.rajinifans.com  is not affiliated with Mr Rajini Kanth or anyone of  his family members or associates. The images, articles, videos, mp3 and media in other formats used in this website are not endorsed by Mr Rajini Kanth or any source connected to Mr Rajini Kanth. 


The information on this website is intended for entertainment purposes only, and to offer visitors a richer appreciation of Super Star Rajini Kanth, as an individual, his movies, his spiritualism, his political stand and to provide information about the activities both welfare and other activities conducted by www.rajinifans.com solely on our own initiatives. www.rajinifans.com is not funded by Mr. Rajini Kanth of anyone of his family members or associates or any source connected to Mr. Rajinikanth and Mr. Rajinikanth needn't express the comment put forth by www.rajinifans.com  

 

No information provided here is intended as an endorsement by Mr Rajini Kanth, his family or any one associated with him, nor should any information provided on this website be used in any way to harass, inconvenience or intrude on the privacy of  Mr Rajinikanth. 

Objections to the use of a particular image, video, mp3, articles or any other item appearing in the web site may please be addressed to Contact Us.The  Relevant content will be removed by the Admin Team subject to the justifications. Likewise, if anyone spots a factual error in any of these articles and would like to see it corrected, please contact us through Contact Us  

Public domain graphics, such as clip-art and assorted buttons, bars, backgrounds and animated gifs, which are widely, distributed for free use on various Internet web-authoring sites. It is assumed that all such graphics are indeed public domain, but since such graphics are passed around freely between sites, it is not always possible to trace them back to their original source. Although image and articles on this site are used for entertainment purposes for the visitors of this web site, we realize that some of the images, videos, audios or articles are not owned by us. When ownership of posted material is known we gladly give credit where credit is due. We would also ensure that due source of credit is given for articles and opinions lifted from other print or electronic medias. If we have unintentionally neglected to do so, or if you wish for the relevant content to be removed, please contact us and we will rectify the situation. 

 

www.rajinifans.com expressly disclaims any and all warranties, express or implied, including, without limitation any warranties as to the availability, accuracy, completeness or content of information or services which are part of the www.rajinifans.com website.

 

All the content/information given in www.rajinifans.com are the own properties of www.rajinifans.com. The Admin Team of www.rajinifans.com reserves all the rights to reduce, change, reformat, print, publish the content put up by the members exclusively for www.rajinifans.com 

 

www.rajinifans.com may contain links to other websites, including those owned or maintained by other government, private, or not-for-profit entities. Such links are provided for convenience and/or information purposes only. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that website. Once you link to a website not maintained by www.rajinifans.com, you are subject to the terms and conditions of that website, including but not limited to its privacy policy.

 

www.rajinifans.com is a Non-Profit Organization and it is not involved in fund raising activities either to maintain www.rajinifans.com or to do the welfare activities in the name of www.rajinifans.com. Donations/Contribution amount from the members will be accepted only for the use of doing welfare activities and receipt will be issued with due acknowledgement.

 

No part of the content of www.rajinifans.com may be reproduced, scanned, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, photocopying, recording or otherwise, or reproduced on or by any disc, tape, or any other storage device or method without getting the permission from Admin Team of www.rajinifans.com in writing.

 

Any notice or any other communication to be given under any enquiries should be in writing and should be sent to by post to our Chennai Contact Address specified in the page Contact Us


 
0 Comment(s)Views: 527

 
Website maintained by rajinifans creative team

© All Rights Reserved - www.rajinifans.com

Disclaimer Information