Related Articles
யார் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார்? - மதன் நச்!
தலைவர் ரஜினியை கடவுள் என்றே அழைத்து மகிழ்கிறார்கள்!
ரஜினி ஒரு தனி நடிகரல்ல... ஒன்மேன் இண்டஸ்ட்ரி!
Why Muthu didn t celebrate Silver Jubilee?
இது ஒரு மிக அரிய புகைப்படம்...
இணையத் தமிழ் மென்பொருளறிஞர்
எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என்று தலைவர் செயல்பட மாட்டார்!
ரஜினி ஒரு வகையில் எனக்கு தெய்வம்தான்
Best Rajini guest role film - Poll Result
1980-ல் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்!

Year Category : Rajini News
2020 2010
2019 2009
2018 2008
2017 2007
2016 2006
2015 2005
2014 2004
2023 2013 2003
2022 2012 2002
2021 2011 2001

  Join Us

Article
Sivaji Vs Dasavatharam ... Box Office Analysis
(Sunday, 21st September 2008)

Let Us make it very clear, Our intention is not to scold or shout kamal. We don’t have any jealousy for his Dasavathaaram film which has ran successfully 100 days because Rajini film running 100 days come very often where as kamal film running 100 days comes as a rarity. This Dasavathaaram has been compared with Sivaji by the producer of Dasavathaaram named Ravichandran. Ravichandran is not a very good human being. He is chameleon . When Chandramukhi movie released and it ran successfully he told sathyam theatre distributors to take away the Chandramukhi film and release his fim Anniyan. He abused the theatre distributors by cursing them saying that you all people catch his film and you people should be beaten.

Coming to the Matter: After a long gap Kamal film has run for hundred days.  Even though kamal is known as a class actor he is not that much popular when it comes to the commercial section of the cinema. Films like Abhay, Virumandi and Hey ram was known for his acting and these films did not make much impact in the commercial section. Other films like PammalKSambhantam,  Panchathantiram and Vassol Raja MBBS just made average collection in the boxoffice. At this juncture the one film which got name was Veetiyadu Villayadu that too it was released two years back. For the sake of getting very huge success in the block buster kamal did Dasavathaaram movie with lot of spirit. This Dasavathram has lot of reviews and it had some technical flaws also. The films collection made to forget that technical flaws which kamal openly accepted in one interview. This films collection was good but not that much huge like Sivaji. What  Ravichandran and his group members told is a total lie?The collections of Rajini’s film Sivaji film can be beaten by another rajinikanth film only. Collection wise, Special effects and Art sivaji was like a hollywood film.

 

 

True Comparisons between Sivaji and Dasavathaaram:

Dasavathaaram film has run 100 days in Chennai at 6 theatres. In these theatres it has run only for one show but they say it ran for four shows. In Mayajaal theatre which is in outer premises of Chennai it has just ran for 100 days with just 1 show. In other districts the film has been taken from the theatre within 25 days.

 

Rajini’s Root path: Ravi chandran has not got his own brain. Dasavathaaram adopted the marketing stratergy of Sivaji. The stratergy was to release in maximum theatres and to get maximum profit. After the Tamil films like Muthu and Padayappa of Rajini world market started giving these people places and upto that tamil fims  may run some where and there will be no recognition. All of this films From Muthu to Kuselan  have made grand opening in abroad . If you take abroad rajini has been the face of Indian film industry and due to his success Kamal films in Tamil started releasing in abroad. This even kamal fan cannot deny. No body can forget when Kamal’s movie panchathantiram was banned in countries like Malayasia and Canada.

 

Some Statistics:  The success of Sivaji is simply superb and amazing. Dasavathaaram cannot be compared with Sivaji.  If ravichandran starts these kind of comparisons let us tell one thing that the same ravichandran begged Kalaingar TV to Give 1000 rs more than the Sivaji Movie. Almost 800 theatres Sivaji ran more than 50 days and in almost 121 theatres Sivaji ran for hundred days. In almost 16 theatres in abroad countries such as Malayasia, Singapore, America, Muscat, Canada, SouthAfrica and srilanka the film ran for hundred days. Sivaji film also celebrated silver jublie in Chennai, Kanchipuram and Bangalore. Sivaji collected 11 crores in Malayasia and  5 Crores in London. It has also adde entry in the top 10 almost for four weeks. Dasavathaaram made just 7 crores ruppes and in top 10 list it did not have a entry and it just made four crores.


Kamal fans celebrated Dasavatharan 100 days.  Just look at the poster closely!
 

Note: Our aim is not to degrade other film by comparing with rajini film. Rajini is incomparable.  Dasavathaaram from the day of release upto now it has compared with Sivaji which we could not be tolerated. Hence, we have given the statistics and comparison between the films.

-Sanganathan

Translated by : Padmanabhan


 
40 Comment(s)Views: 18699

123Next Page
Next
mettu street k.muthu,chennai
Wednesday, 8th October 2008 at 05:01:01

look guys everyone knows that only superstar movies can able to beat his own movies records, the other stars only fight to beat thier other co-stars movies, surely they can't able to atleast near by superstars records, dasavatharam is better than sivaji or not it's not bother, but sivaji's huge hit than dasavatharam on collection wise as well as media wise, it's only true !
Gobinath,India
Wednesday, 8th October 2008 at 02:49:14

First of all i would like to say don't degrade..
The collection issue and records are really true..The film dasaavatharam did a very huge collection (around 300 cr) it's true. If u wants a other than this bid hit then u try some thing good in story. Not a rich man fall to poor and then he become very rich.Don't encourage this type of film and Chandramugi is quite different b'se of over expectation created by producer and director p.vasu the film cusalen b'me flop. But u'r all having a very big hit Robo. Because the story for kamal. So it's going to having a different style of film. All the best.

Rasa,
Thursday, 2nd October 2008 at 03:56:08

I am Rajini Fan,
Sivaji movie is nothing in front of DasavatharamRasa,
Thursday, 2nd October 2008 at 01:46:02

I am die-hard fan of SuperStar Rajini!
But i like Dasavatharam than Sivaji.
Excellent

Balasubramanian,Chennai/ndia
Monday, 29th September 2008 at 15:53:08

Ascar(copy cat)Ravichandran tried all options to get publicity for his Dasavatharam in media but was a complete failure, in contrast Sivaji without anybody's request or pressure was given the highest publicity in Indian Media till date by the media itself, rajini Sir made tamil industry proud by winning the award from NDTV. People stop comparing rajini sir or his movies with anybody as he is incomparable, he is THE SULTAN OF INDIAN CINEMA.

I think Ravichandran should learn maths before talking about figures, he is such a cheap fellow that he had name his production house as OSCAR films

karthik,hyderabad
Monday, 29th September 2008 at 12:53:03

dont compare kamal with our super star becoz we know wat is the ability of our super star .
sundar,
Thursday, 25th September 2008 at 13:01:52

kamal is a copy cat.see the videos here http://jackofall.blogspot.com/2008/09/inspired-2.html
sundar,
Thursday, 25th September 2008 at 13:01:10

kamal is a copy cat.see the videos here http://jackofall.blogspot.com/2008/09/inspired-2.html
jack,india
Thursday, 25th September 2008 at 11:25:33

is kuselan a hit-comparing to dasavtharam---did rajini sir ask u people to compare his films with kamal sir---dont u people have any other work-try to do good things in the name of rajini sir--dont create a rivalism or faction--in tamil cinema-they are good friends---sorry if i had hurt rajini fans
siva prakash,singapore
Wednesday, 24th September 2008 at 13:53:02

சிவாஜீ THE BOSS ran for 100days in singapore. a remarkable record for a tamil movie here. whereas dasavaratham ran a month plus. when rajni appear on screen, there is an electrifing energy. kamal movies can make u sleep half way through the movies. superstar rocks!!!

Dhanendran,MALAYSIA
Wednesday, 24th September 2008 at 04:48:30

DID KAMAL RESPECT RAJINI SIR IN ANY MOVIE BUT NOT AT ALL. ONLY THALAIVAR RESPECT KAMAL. OUR SUPERSTAR IS GREAT. HE IS LEADER FOR EVERYBODY. HE SPEND HIS EARNING TO POOR PEOPLE BUT NOT KAMAL. THIS WEBSITE ONLY FOR SUPERSTAR FANS MIND IT. VALGE THALAIVAR.
arun,salem
Wednesday, 24th September 2008 at 02:21:32


Sanganathan sir good job !

VIJAYENDRA,INDIA, BANGALORE
Wednesday, 24th September 2008 at 01:04:14

STUPID FELLOW RAVICHANDRAN JUST KILL THE BASTAD NO ONE CAN BEAT OUR SUPERSTAR IF ANYONE TRIES TO SUBMERGE OUR SUPERSTAR IT IS NOTHING BUT THEMSELVES ARE GOING TO SUBMERGE ,
raajesh,India/Chennai
Tuesday, 23rd September 2008 at 23:11:53

Aascar ravi wanted projected this buildup as equal to sivaji. Not only this film during 2005 he is the guy one who created a buildup stating that anniyan as equal to rajni film CM collection. Atlast what happened Anniya ran only 100 days only in chennai whereas in Andhara was huge hit. Same case happended in Dasa too. Atleast anniyan ran 38 theaters 100 days in Andhara but Dasa removed in andhara after the 50th day. But our boss ran 100 days in 13 centers in Andhra and 206 theaters 50 days. Friends it is confirmed that dasa ran 100 days in 10 theaters in TN. Chennai 6 theaters (actually in the ad it was 7 no. Woodlands symphony the film ran for 91 days) Kanchi 1, Trichy 1, Nellai 1 and Tutukudi 1 totally 10. But immediate 100 th day except albert complext all theaters removed but still the film is running papers successfully. Yenna koduma pa.
Sekar,India
Tuesday, 23rd September 2008 at 22:54:03

some of you all mention that we should not talk bad about Dasa here as Kamal is Rajini's friend. The point here is that this site did this article due to Oscar Ravichadran bad attitude. Even though Rajini sir respect Kamal but do you all think Kamal respect Rajini?
manuraj,tirunelveli
Tuesday, 23rd September 2008 at 14:25:42

kamal is best friend to superstar.he is also a good actor in indian film.comparision is not good between them because they are ownderful friends.so we are happy to kamal film reach 100 days.
Anonymous,
Tuesday, 23rd September 2008 at 06:09:11

Dear all, as we all know our thalaivar and kamal hassan sir are good frens.. If anyone notice, in most of thalaivar's movies he will praise or talk greatly obout Kamal sir... Watch carefully Muthu, Sivaji or Kuselan... There are certain part where Rajini sir indirectly or direcly shows his respect to his fren Kamal sir... Disrecpecting our thalaivar's fren is the same like disrecpecting him... I am a die hard rajinikanth fan but in my opinion i think that dasavtharam is one of kamal sir's masterpiece...
Sekar,India
Tuesday, 23rd September 2008 at 04:28:55

Great article. Now, Kamal fans are stomach burning. Now, they will understand what will happen if they were to compare their idol with our Thalaivar.

Sanganathan, you have missed out the Sivaji performance at North India. This is first and last south movie rocked bollywood. Only Thalaivar can overtake.

Did any chance Dosa Hindi version released? Even, if it is released, i don't think, it would have touched Tamil version collection in North India

Dhanendran,MALAYSIA
Tuesday, 23rd September 2008 at 04:19:55

SUPERSTAR IS GREAT FOREVER.
Anonymous,
Tuesday, 23rd September 2008 at 00:58:05

Please don't make such comparisions... My feeling is that both Thalaivar and Kamal are accomplished Actors in their own ways. All we can do is be PROUD about Kamal's accomplishments... Which even Thalivar does... I guess real Thalivar fan will have gr8 repect for Kamal...
123Next Page
Next

 
Website maintained by rajinifans creative team

© All Rights Reserved - www.rajinifans.com

Disclaimer Information